Vereniging Paarden Coaching Nederland.

Peter de Leede zal ons vertellen over ins en outs van V-PCN. Waar ze voor staan en op welke manier zij zich voor het vakgebied inzetten.

Niet meer dan nu krijgt het coachen van mensen met paarden ruchtbaarheid, zo verschijnt het fenomeen pasgeleden in het FD, komt zij in beweging tijdens het jeugdjournaal en ook op social media is zij bekend te noemen. Opleidingen stromen vol en specialiseren zich meer en meer.

Paardencoaching en paardentherapie krijgen sinds de begin jaren negentig naam in de VS, later in de begin jaren van tweeduizend vind het haar weg in ons koude kikkerland. Grondleggers bouwen het uit en de eerste lijnen zijn gezet. Lang stoelt de paardencoaching op impliciete theorie en ervaringsdeskundigheid. Steeds meer en meer zijn bepaalde gebieden expliciet af te bakenen en pakt men de rol tot paardencoach. Is dit voor iedereen weggelegd? Zijn er specifieke vereisten nodig? Moet men een opleiding doen? Hoe kijken grondleggers hiertegen aan? Wat vinden zij van de ‘zogenoemde’ wildgroei?

Wat is het nou eigenlijk? Er zijn verschillende definities te vinden en voor een ‘leek’ is het tamelijk lastig om het direct te begrijpen. Men stelt dat het ondergaan van een coaching met paarden dat het best belijnd. Maar is dit ook echt zo of zijn er een aantal aspecten welke bij iedere paardencoach overeenkomen?

V-PCN stelt dat er wel degelijk concrete definities aan ondersteunende interventies met de paarden te stellen zijn en wel te onderscheiden in therapeutische en coachende activiteiten. Het begint bij de kennis van de coach, het inrichten van het eigen bedrijf, de omgeving en het welzijn van het paard, als deze zaken gemeten worden; de leden geregistreerd zijn dan kan het beroep verder werken naar erkenning en professionaliteit.

Een prachtig beroep, wat met de juiste bekwaamheid en intentie enorm dienend kan zijn aan vele mensen in alle soorten en maten, afhankelijk van de kundigheid van de coach en de inzet van het paard. Allemaal punten waar de V-PCN zich hard voor maakt om dit mooie beroep samen met de professionals uit het werkveld verder vorm te geven.