Monia Vereecken is bij de Kampenhoeve betrokken als ergotherapeut en bestuurslid. Zij komt de werking van deze vzw toelichten adhv verhalen uit de praktijk gegrepen, ondersteund met film- en fotomateriaal.

De Kampenhoeve is een centrum gelegen te Kampenhout dat zich richt tot kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking of bepaalde problematiek. Voor de verschillende doelgroepen wordt telkens een project op maat uitgewerkt door middel van de inzet van paarden en (voornamelijk) ezels.

Centraal in de benadering staan de rust, beleving in de natuur en respect voor de dieren. De activiteiten vinden dan ook voornamelijk buiten plaats op een domein van ca 10 ha (bos en weides).

De vzw telt ca 25 vaste vrijwilligers en een vast team van 3 therapeuten en 1 algemeen coördinator. Er worden inmiddels 50-60 individuele kinderen en jongeren begeleid, naast occasionele bezoeken en wekelijkse sessies met kleinere groepjes van voorzieningen of speciale scholen.

Cruciaal in het beleid van de Kampenhoeve Ster vzw staat de toegevoegde waarde. Dit houdt dan ook in dat elke sessie ‘gemeten’ en ‘gedocumenteerd’ wordt. De bedoeling blijft immers steeds om na het bepalen van de doelstelling bij een intake gesprek aantoonbare resultaten te boeken.