Toekomstvisie van het Instituut voor Antrozoölogie

Het Instituut voor Antrozoölogie is een onafhankelijk expertise centrum (IVA) wat samenwerkt met de Open Universiteit (prof.dr. MJ Enders-Slegers), met AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderwijs en Onderzoek) en met IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organizations).

Het heeft als doel de kennis van mens-dierrelaties te vergroten en de toepassing ervan te bevorderen in zorg, onderzoek en onderwijs. Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en de bevindingen worden geimplementeerd in het onderwijs zowel als in het werkveld. In samenwerking met het werkveld wordt toegewerkt naar naar certificering van professionals en bijgedragen aan de ontwikkeling van toegankelijk onderwijs op het gebied van antrozoölogie.

Drs Fenna Westerduin, bestuurslid IVA en dierenarts, is werkzaam bij KNHS. Ze zal een overzicht geven van de status waarin het werkveld zich bevindt, zal uitleg geven over het IVA en de werkzaamheden tot nu van het IVA (definities, kwaliteitseisen). Verder zal ze de richting aangeven waar door het IVA naar toe gewerkt wordt, namelijk naar opleidings curricula, opgebouwd uit  modules (door het veld te geven) die qua inhoud en praktijk de richtlijnen van ISAAT/ESAAT volgen. 

Fenna zal uitleggen hoe het IVA dit ziet en welke stappen hiertoe in de nabije toekomst worden gezet om tot geaccrediteerde curricula te kunnen komen.